Sản Phẩm

Tủ lạnh cũ Sharp 184 lít Không đóng tuyết

Giá bán: 2,300,000 ₫

Tình trạng: mới 90%

Bảo hành: 0

Tủ Lạnh Inverter Aqua AQR-I340-DC (326L) tiết kiệm điện

Giá bán: 4,200,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ Toshiba 228 lít không đóng tuyết

Giá bán: 2,800,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ AQUA AQR-U185BN -180L không đóng tuyết

Giá bán: 2,400,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ Panasonic 152 lít không đóng tuyết mới 95%

Giá bán: 2,200,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ Hitachi R-Z25AG7D 250 lít Không đóng tuyết

Giá bán: 2,900,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ sharp 165 lít không đóng tuyết

Giá bán: 2,300,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ Sanyo 245 lít SR-P25MN không đóng tuyết

Giá bán: 2,500,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ Hitachi R-Z400EG9D 335 lít

Giá bán: 3,500,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Tủ lạnh cũ AQUA 90 Lít

Giá bán: 1,500,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Máy giặt Toshiba inverter 11Kg

Giá bán: 3,400,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Máy giặt Toshiba 10Kg

Giá bán: 2,900,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Máy giặt Toshiba 9kg

Giá bán: 2,400,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Máy giặt Toshiba 7Kg

Giá bán: 1,900,000 ₫

Tình trạng:

Bảo hành: 0

Máy giặt Sanyo 9kg

Giá bán: 1,800,000 ₫

Tình trạng: mới 90%

Bảo hành: 06 tháng

Máy giặt Sanyo – 7KG

Giá bán: 1,800,000 ₫

Tình trạng: mới 90%

Bảo hành: 06 tháng